ក្រោកឡើងកាបូប

 • Kraft Paper Stand Up Pouch

  ក្រដាស់ឈរធ្វើពីក្រដាស

  កាបូបក្រោកឈរឡើងធ្វើពីក្រដាសធ្វើពីក្រដាសឈរឡើងគឺជាប្រភេទវេចខ្ចប់ដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើទីផ្សារពីព្រោះទម្រង់នៃការវេចខ្ចប់នេះមានភាពបត់បែននិងជាក់ស្តែងក៏ដូចជាទាក់ទាញ។ ដូចដែលឈ្មោះខ្លួនវាបង្ហាញថាកាបូបទាំងនេះអាចក្រោកឈរឡើងនៅគ្រប់ផ្ទៃរឹង។ វាមានសមត្ថភាពបង្ហាញធ្នើដ៏អស្ចារ្យហើយពួកគេអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការផ្ទុកអប្បបរមានិងពង្រីកទំហំធ្នើ។ ជាធម្មតាកាបូបដែលឈរឡើងត្រូវបានប្រើជាចម្បងលើអាហារសម្រន់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអលង្ការតែឬវេចខ្ចប់កាហ្វេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧបករណ៍ក្រោកឈរឡើងអេស ...
 • Pet food bag

  ស្បៀងអាហារសត្វចិញ្ចឹម

  ថង់ផ្លាស្ទិចឈរឡើងគឺជាប្រភេទវេចខ្ចប់ដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើទីផ្សារពីព្រោះទម្រង់នៃការវេចខ្ចប់នេះមានភាពបត់បែននិងជាក់ស្តែងក៏ដូចជាទាក់ទាញផងដែរ។ ដូចដែលឈ្មោះខ្លួនវាបង្ហាញថាកាបូបទាំងនេះអាចក្រោកឈរឡើងនៅគ្រប់ផ្ទៃរឹង។ វាមានសមត្ថភាពបង្ហាញធ្នើដ៏អស្ចារ្យហើយពួកគេអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការផ្ទុកអប្បបរមានិងពង្រីកទំហំធ្នើ។ ជាធម្មតាកាបូបដែលឈរឡើងត្រូវបានប្រើជាចម្បងលើអាហារសម្រន់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអលង្ការតែឬកាហ្វេអាហារឆ្កែការវេចខ្ចប់អាហារសត្វចិញ្ចឹម។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃការវេចខ្ចប់អាហារសត្វពាហនៈ
 • Mobile phone accessories bag

  កាបូបគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទចល័ត

  កាបូបតំរឹមឡើងគឺជាបែបវេចខ្ចប់ដ៏ពេញនិយមបំផុតនៃទីផ្សារពីព្រោះទម្រង់នៃការវេចខ្ចប់នេះគឺមានភាពបត់បែននិងជាក់ស្តែងក៏ដូចជាទាក់ទាញ។ ដូចដែលឈ្មោះខ្លួនវាបង្ហាញថាកាបូបទាំងនេះអាចក្រោកឈរឡើងនៅគ្រប់ផ្ទៃរឹង។ វាមានសមត្ថភាពបង្ហាញធ្នើដ៏អស្ចារ្យហើយពួកគេអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការផ្ទុកអប្បបរមានិងពង្រីកទំហំធ្នើ។ ជាធម្មតាកាបូបទ្រទ្រង់ត្រូវបានប្រើជាចម្បងលើអាហារសម្រន់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអលង្ការតែឬកាហ្វេអាហារឆ្កែអាហារសត្វចិញ្ចឹមនិងការវេចខ្ចប់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទ។ ធីតាទី ...